Index                          
 
Football Teams  
     
     
  Div Manager Goalkeeper Right Back Centre Back Centre Back Left Back Right Midfield Centre Midfield Centre Midfield Left Midfield Forward Forward
 
FLEETWOOD
TOWN

                           
2011\12 BSP Mellon                      
2012\13 2 Alexander Davies Brown Howell Mawene Beeley Nicholson Johnson McGuire Atkinson Ball Parkin
2013\14 2 Alexander Davies Cresswell Roberts Taylor Evans Pond Hughes Schumacher Murdoch Ball Sarcevic
2014\15 1 Alexander Maxwell McLaughlin Jordan Pond Crainey Schumacher Sarcevic Evans Morris Dobbie Proctor
2015\16
1
Pressley
Maxwell
McLaughlin
Bell
Pond
Jordan
Jonsson
Sarcevic
Grant
Ryan
Ball
Proctor
2016\17
1
Rosler
Cairns
McLaughlin
Eastham
Pond
Bell
Bolger
Dempsey
Grant
Hunter
Ball
Cole
2017\18
1
Rosler
Cairns
Coyle
Eastham
Bolger
Bell
Glendon
Dempsey
Pond
Hunter
Hiwula-Mayifuila
Cole
2018\19
1
Barton
Cairns
Coyle
Eastham
Morgan
Husband
Wallace R.
Holt
Burns
Hunter
Madden
Evans
2019\20
1
Barton
Cairns
Coyle
Andrew
Soutter
Dempsey
Rossiter
Coutts
Burns
Morris
Madden
Evans