Index                
 
American Football  
                 
Bowl Championship Series          
                 

Orange Bowl


Cotton Bowl


                 
1960 Missouri 21 Navy 14 Duke 7 Arkansas 6
1961 LSU 25 Colorado 7 Texas 12 Mississippi 7
1962 Alabama 17 Oklahoma 0 LSU 13 Texas 0
1963 Nebraska 13 Auburn 7 Texas 28 Navy 6
1964 Texas 21 Alabama 17 Arkansas 10 Nebraska 7
1965 Alabama 39 Nebraska 28 LSU 14 Arkansas 7
1966 Florida 27 Georgia Tech 12 Georgia 24 SMU 9
1967 Oklahoma 26 Tennessee 24 Texas  A&M 20 Alabama 16
1968 Penn State 15 Kansas 14 Texas 36 Tennessee 13
1969 Penn State 10 Missouri 3 Texas 21 Notre Dame 17
1970 Nebraska 17 LSU 12 Notre Dame 24 Texas 11
1971 Nebraska 38 Alabama 6 Penn State 30 Texas 6
1972 Nebraska 40 Notre Dame 6 Texas 17 Alabama 13
1973 Penn State 16 LSU 9 Nebraska 19 Texas 3
1974 Notre Dame 13 Alabama 9 Penn State 41 Baylor 20
1975 Oklahoma 14 Michigan 6 Arkanas 31 Goergia 10
1976 Ohio State 27 Colorado 10 Houston 30 Maryland 21
1977 Arkansas 31 Oklahoma 6 Notre Dame 38 Texas 10
1978 Oklahoma 31 Nebraska 24 Notre Dame 35 Houston 34
1979 Oklahoma 24 Florida State 7 Houston 17 Nebraska 14
1980 Oklahoma 18 Florida State 17 Alabama 30 Baylor 2
1981 Clemson 22 Nebraska 15 Texas 14 Alabama 12
1982 Nebraska 21 LSU 20 SMU 7 Pittsburgh 3
1983 Miami 31 Nebraska 30 Georgia 10 Texas 9
1984 Washington 28 Oklahoma 17 Boston College 45 Houston 28
1985 Oklahoma 25 Penn State 10 Texas  A&M 36 Auburn 16
1986 Oklahoma 42 Arkansas 8 Ohio State 28 Texas  A&M 12
1987 Miami 20 Oklahoma 14 Texas  A&M 35 Notre Dame 10
1988 Miami 23 Nebraska 3 UCLA 17 Arkansas 3
1989 Notre Dame 21 Colorado 6 Tennessee 31 Arkansas 27
1990 Colorado 10 Notre Dame 9 Miami 46 Texas 3
1991 Miami 22 Nebraska 0 Florida State 10 Texas  A&M 2
1992 Florida State 27 Nebraska 14 Notre Dame 28 Texas  A&M 3
1993 Florida State 18 Nebraska 16 Notre Dame 24 Texas  A&M 21
1994 Nebraska 24 Miami 17 USC 55 Texas Tech 14
1995 Florida State 31 Notre Dame 21 Colorado 38 Oregon 6
1996 Nebraska 41 Virginia Tech 21 BYU 19 Kansas State 15
1997 Nebraska 42 Tennessee 17 UCLA 29 Texas  A&M 23
1998 Florida 31 Syracuse 10 Texas 38 Mississippi State 11
1999 Michigan 35 Alabama 34 Arkansas 27 Texas 6
2000 Oklahoma 13 Florida State 2 Kansas State 35 Tennessee 21
2001 Florida 56 Maryland 23 Oklahoma 10 Arkansas 3
2002 USC 38 Iowa 17 Texas 35 LSU 20
2003 Miami 16 Florida State 14 Mississippi 31 Oklahoma State 28
2004 USC 55 Oklahoma 19 Tennessee 38 Texas  A&M 7
2005 Penn State 26 Florida State 23 Alabama 13 Texas Tech 10
2006 Louisville 24 Wake Forest 13 Auburn 17 Nebraska 14
2007 Kansas 24 Virginia Tech 21 Missouri 38 Arkansas 7
2008 Virginia Tech 20 Cincinnati 7 Mississippi 47 Texas Tech 34
2009 Iowa 24 Georgia Tech 14 Mississippi 21 Oklahoma State 7
2010 Stanford 40 Virginia Tech 12 LSU 41 Texas  A&M 24
2011 West Virginia 70 Clemson 33 Arkansas 29 Kansas State 16
2012 Florida State 31 Northern Illinois 10 Texas  A&M 41 Oklahoma 13
2013 Clemson 40 Ohio State 35 Missouri 41 Oklahoma State 31
2014 Georgia Tech 49 Mississippi State 34 Michigan State 42 Baylor 41
2015
Clemson
37
Oklahoma
17
Alabama
38
Michigan State
0
2016
Florida State
33
Michigan
32
Wisconsin
24
Western Michigan
16
2017
Wisconsin
34
Miami
24
Ohio State
24
USC
7
2018
Alabama
45
Oklahoma
34
Clemson
30
Notre Dame
3
2019
Florida
36
Virginia
28
Penn State
53
Memphis
39